top of page
Ovaal.png

Stichting Together We Rise

 

The Safe Space Club is een initiatief van Stichting Together We Rise (TWR). TWR is opgericht door Sara Alaoui. Als slachtoffer van seksueel geweld liep Sara tijdens haar verwerkingsproces tegen allerlei problemen aan. Ze kon niet de hulp vinden waar ze behoefte aan had. Dit moest anders. “De meeste organisaties voelen kil, professioneel en afstandelijk aan,” zegt Sara. “Terwijl je na seksueel geweld juist opzoek bent naar een warm bad, een plek waar je erkenning en herkenning vindt en waar je hartelijk wordt opgevangen. Er is zoveel onwetendheid over seksueel misbruik, grenzen stellen en het verwerkingsproces. Als ervaringsdeskundige wil ik, door mijn kennis te delen, voorkomen dat anderen hetzelfde zware pad moeten bewandelen.”

Slachtoffers van seksueel geweld worden vaak met aanzienlijke uitdagingen en barrières geconfronteerd bij het zoeken naar hulp. De gevoelens van schaamte, schuld, angst voor stigmatisering en de complexiteit van het omgaan met de gevolgen van seksueel geweld kunnen de drempel om hulp te zoeken verhogen. Wanneer slachtoffers zich erkend en herkend voelen kan dit bijdragen aan het zetten van stappen richting herstel. The Safe Space Club ziet dat het feit dat al onze hulpverleners ervaringsdeskundige zijn bijdraagt aan het laagdrempeligheid die slachtoffers nodig hebben om de eerste stappen in hun herstel te nemen. Deze laagdrempeligheid wordt niet altijd ervaren bij de formele organisaties. Omdat zij in tegenstelling tot ons geen “gezichten” hebben. Door onze consistente aanwezigheid op sociale media hebben slachtoffers het gevoel dat zij ons kennen. Ook herkennen zij zichzelf en hun verhaal in die van ons, waardoor de drempel aanzienlijk wordt verkleind.

 

Wij bieden sinds ons ontstaan in 2020 slachtoffers van seksueel geweld steun en hulp op maat om hun seksueel trauma te verwerken. The Safe Space Club biedt psycho-educatie, workshops en voorlichtingen, eerstelijns vragenondersteuning,

1:1 trajecten voor persoonlijke begeleiding en groepstrajecten die bestaan uit reeksen workshops met diverse thema's rondom seksueel geweld en heling. De hulp en steun die wij bieden is op maat: het wordt afgestemd op de behoeften, wensen en het tempo van het slachtoffer. Als deze behoeften veranderen, zullen wij daarin meebewegen en onze steun hier op aanpassen.

Missie

  • Het bevorderen van de re-integratie van slachtoffers van seksueel geweld in de samenleving.

  • Hulp toegankelijker en laagdrempeliger maken voor slachtoffers van seksueel geweld.

  • Het verbeteren van de kwaliteit en het verbreden van de hulpverlening voor slachtoffers van seksueel geweld in Nederland.

  • Slachtoffers middels psycho-eductie de tools en kracht te geven om een begin te maken aan hun verwerkingsproces.

  • Het bevorderen van de sociale zelfredzaamheid van (potentiële) slachtoffers.

  • Het bevorderen van kennis over de impact van seksueel geweld binnen hulpverleningsorganisaties.

  • Slachtoffers bereiken die (nog) geen formele hulp durven te zoeken en ze helpen de eerste stap te zetten.

  • Het doorbreken van taboes rondom seksueel geweld.

Visie

De langdurige psychische en emotionele gevolgen van seksueel trauma dragen vaak bij aan het stagneren van verschillende aspecten in het leven van een slachtoffer: het opbouwen van veilige netwerken, schuldenproblematiek, duurzame relaties aangaan en het opbouwen van werkrelaties. The Safe Space Club draagt bij aan het herstellen van de langdurige effecten van seksueel trauma.

 

Onze programma’s richten zich op het herstellen van een getraumatiseerde (seksuele) identiteit, wat vaak een rem zet op de positieve ontwikkeling van verschillende aspecten in het leven van een slachtoffer. The Safe Space Club biedt kwetsbare vrouwen de kans om een gezonde (seksuele) identiteit en een positief perspectief te ontwikkelen, zodat zij zich ook op alle levensgebieden verder kunnen ontwikkelen.

De zorg die wij bieden draagt op deze manier ook bij aan het doorbreken van intergenerationele kansenongelijkheid. Het duurzaam bijdragen aan een gezonde seksuele identiteit zorgt op deze manier voor het overdragen van gezonde patronen naar de volgende generatie.

Doneren

TWR is volledig afhankelijk van donaties en steun van particulieren, sponsoren, organisaties en instellingen. We kunnen jouw steun hard gebruiken. Je kunt een donatie overmaken naar onze bankrekening NL35 INGB 0006514686, ten name van Stichting Together We Rise, onder vermelding van ‘donatie’.

Ambassadeurs

Ambassadeurs zijn belangrijk voor het genereren van aandacht voor onze programma’s. Samen met onze ambassadeurs proberen we onze stichting onder de aandacht van lotgenoten en sponsoren te brengen.

Bestuur

Het bestuur van TWR zorgt ervoor dat de stichting haar doelstelling kan halen. De bestuursleden brengen hun kennis in. Het bestuur maakt (tot nu toe) het beleid, verwerft middelen en begeleidt vrijwilligers bij het uitvoeren van hun activiteiten. In de overgang naar een meer professionele organisatie nemen zij steeds meer een toezichthoudende rol in. Hieronder onze huidige bestuursleden:


•  Voorzitter & Penningmeester: Jordy Dekker
•  Secretaris: Sarah Gobel
•  Bestuurslid: Michently Siliee

bottom of page