top of page

Onze werkwijze


Ons volledig gratis hulpverlenersaanbod is ontworpen om ondersteuning en middelen te bieden aan individuen die te maken hebben gehad met seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Het aanbod is gebaseerd op De Vier Pijlers Methode, ontwikkeld door oprichtster Sara Alaoui. Binnen deze trauma-geïnformeerde methode wordt gebruik gemaakt van evidence-based interventies die nodig zijn om slachtoffers langdurig en duurzaam te laten herstellen van traumaseksualiteit.

In ons streven naar kwaliteit in zorgverlening, omarmt The Safe Space Club diverse methodieken die centraal staan in het bevorderen van de kwaliteit en effectiviteit van de begeleiding. Ons doel is om een holistische en effectieve benadering te bieden voor vrouwen die seksueel geweld hebben ervaren. Veiligheid, vertrouwen, en de empowerment en self-agency van het slachtoffer staan centraal.
 
Drie prominente evidence-based benaderingen die actief worden geïmplementeerd zijn Motiverende Gespreksvoering, Presentiebenadering en de Cliëntgerichte benadering. Deze methodieken vormen de kern van het zorgproces en zijn nauw geïntegreerd om een zinvolle en holistische zorgervaring te waarborgen. Elementen uit de Cognitieve Gedragstherapie en Schematherapie zijn hier ook in verweven. Naast de methoden met het cognitieve aspect als focus, is er om holistische zorg te bieden ook gekozen voor het implementeren van een evidence-based lichaamsgerichte benadering, gebaseerd op de polyvagaaltheorie en Neo Emotional Release.

De ondersteuning die The Safe Space Club biedt, heeft als doel en intentie om aan te sluiten bij de individuele hulpvraag en de behoeften van de persoon op het moment van aanmelding. Het doel is om een veilige omgeving te creëren, waarin vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt zich gehoord en empowered voelen en passende begeleiding ontvangen die hen daadwerkelijk ondersteunt.

Onze hulpverlening

Psycho-educatie

 

The Safe Space Club biedt psycho-educatie middels social media, workshops en voorlichtingen. We voorzien slachtoffers van seksueel geweld van informatie en begrip over de psychologische en emotionele aspecten en gevolgen van seksueel geweld.

Eerstelijns hulpvragen

 

Via Instagram (DM), website (chat) en telefonisch ontvangen wij eerstelijnsvragen van individuen die op zoek zijn naar informatie, ondersteuning of hulp met betrekking tot seksueel geweld. Hierbij wordt direct ondersteuning en zorg geboden.

1-op-1 persoonlijke begeleiding

 

The Safe Space Club biedt persoonlijke begeleiding afgestemd op de behoeften, wensen en het tempo van het slachtoffer. Als deze behoeften veranderen, zullen wij daarin meebewegen en onze steun hier op aanpassen.

Groepstrajecten

 

Naast individuele begeleiding biedt The Safe Space Club verschillende groepstrajecten aan. Groepssessies bieden een veilige ruimte voor peer support, normalisatie van ervaringen en het ontwikkelen van coping vaardigheden.

Wat maakt ons uniek?

 

Vanuit de hulpverlening is er hulp en ondersteuning voor slachtoffers van seksueel geweld, maar nog te vaak op de korte termijn of alleen gericht op het trauma zelf. Ons doel is om slachtoffers duurzaam te laten herstellen van hun trauma. Nazorg draagt op deze manier ook bij aan het doorbreken van intergenerationele kansenongelijkheid. Het duurzaam bijdragen aan een gezonde seksuele identiteit zorgt op deze manier voor het overgedragen van gezonde patronen naar de volgende generatie.

Ervaringsdeskundigheid

 

Bij The Safe Space Club worden slachtoffers begeleid door ervaringsdeskundige hulpverleners. Onze ervaringsdeskundigheid resulteert in een laagdrempelige aanpak waarbij het bieden van steun in een veilige omgeving en het delen van kennis en handvatten belangrijke pijlers zijn.

Hulp op maat

 

The Safe Space Club biedt persoonlijke begeleiding afgestemd op de behoeften, wensen en het tempo van het slachtoffer. Als deze behoeften veranderen, zullen wij daarin meebewegen en onze steun hier op aanpassen.

Preventie

 

The Safe Space Club informeert verschillende doelgroepen over een gezonde seksuele ontwikkeling met als doel te voorkomen dat jongeren grensoverschrijdend gedrag vertonen. Ook ondersteunen we kwetsbare vrouwen ter preventie van (herhaaldelijk) seksueel geweld en het escaleren van hun problematiek.

Langdurige ondersteuning

 

The Safe Space Club draagt bij aan het herstellen van de langdurige effecten van seksueel trauma. Onze programma’s richten zich op het herstellen van een getraumatiseerde (seksuele) identiteit, wat vaak een rem zet op de positieve ontwikkeling van verschillende aspecten in het leven van een slachtoffer.

Kennisdeling


The Safe Space Club ondersteunt andere professionals middels verschillende voorlichtingsbijeenkomsten en workshops om de kwaliteit van hun hulpverlening te verbeteren. Op die manier dragen we bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de hulpverlening aan slachtoffers door uiteenlopende instanties.
 

Onze ervaringsdeskundige hulpverleners

Ons netwerk

Samenwerkingspartners

 

Organisaties en instanties waar The Safe Space Club dagelijks mee samenwerkt om optimale zorg te leveren.

 • Gemeente Amsterdam

 • GGZ Amsterdam

 • SISG programma Amsterdam

 • Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam

 • Dock (Jongerenwerk)

 • Girls Forward (Jongerenwerk)

 • Zusters voor Zusters (islamitische organisatie)

 • Bright GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam

 • MenAsWell

 • Jellinek

 • Qpido

 • PerMens

 • Combiwel

 • Levvel

 • OKT

 • Veilig thuis

 • Verschillende GGZ instellingen

 • Buurtteams

 • Offlimits / Helpwanted

 • Slachtofferhulp Nederland

 • Jeugdbescherming West

 • Emancipator

 • Stichting Misbruikt!

 • Blijf Groep

Projectpartners

 

Organisaties en instanties waarmee The Safe Space Club in een of meerdere project(en) heeft samengewerkt.

 • Fonds Slachtofferhulp

 • Dokters van de wereld

 • RC GOG

 • IOM

 • Amnesty Nederland

 • Alliantie Dans Veilig

 • Fairspace

 • NOC*NSF

 • Het OM

 • Council of Europe, Children’s Rights Division, Lanzarote Committee*

 • UN Women

 • Brave Movement

 • WeProtect Global Alliance

 • UN Children's Rights Convention

 • Missing Children Europe

 • Europol

*(Oprichter The Space Club figureert als expert binnen de Lanzarote Committee.)

 

Lokaal

 

Landelijk

 

Internationaal

bottom of page